Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Opschoondag

Terug Vépé

Zaterdag 20 maart was het de landelijke opschoondag. In heel Nederland waren duizenden mensen actief om hun wijk, dorp of

Plantsoen te ruimen van zwerfafval. Ook wij als Gendtse zwerfvuilbrigade konden natuurlijk niet achterblijven en zijn weer op stap gegaan.
Onze groep, inmiddels 9 man/dames sterk hebben met name in het centrum, Dries weer 6 zakken zwerfvuil verzameld.

Ondanks dat wel 1 van ons bijna dagelijks actief is, is het gewoon nodig dat we dit blijven doen.
Na afloop werden we door Wijs getrakteerd op een gratis ijsje als dank voor ons werk.
 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2021

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement