Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Bevrijding van ons durp

Terug Vépé

 

Na maanden van voorbereiden weet de organisatie het zeker;  Dit mag u niet missen! 17, 18 en 19 januari viert Gendt 75 jaar bevrijding. Initiatiefnemer St. Sebastianus Gendt is trots dit samen met Historisch Kring Gente, R.K. Parochie H. Maria Magdalena en Oorlogsmuseum Niemandsland te organiseren.

Het Gendts Bevrijdingsfestival start vrijdag 17 januari. Oorlogsmuseum Niemandsland, naast het voormalige gemeentehuis, ontvangt  de groepen 7 en 8 van een aantal Lingewaardse Basisscholen voor een educatief programma.
Vrijdag avond is om 20:00 uur in Providentia een lezing door Bauke Huisman over WO II in de Betuwe. Bauke
geeft een overzicht van de militaire operaties in WO II in de oostelijke Betuwe. Door de lezing krijgt de bezoeker een totaalplaatje van de operaties tussen september 1944 en mei 1945 van de geallieerde troepenbewegingen. De daarmee samenhangende gebeurtenissen zoals bijv. de slag om Elst, de onderwaterzetting van een deel van de betuwe, het bombardement op Gendt en de verwoesting ervan komen aan de orde. De toegang is gratis.

Zaterdag is in Providentia het Bevrijdingsconcert. Tijdens een middag- en avondconcert wordt het Gendtse verhaal over de oorlog geïllustreerd. Aan de hand van onderwerpen als de mobilisatie, de bezetting, D-Day, operatie Market Garden, bevrijding en herdenking wordt de bezoeker, meegenomen hoe het in de oorlog was in Gendt en hoe dit door Gendtenaren beleefd werd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interviews, filmbeelden, foto’s, verhalen en muziek gespeeld door St Sebastianus. Speciale gasten zijn de kinderen van evacuees uit Gendt, die tijdens de evacuatie elders zijn geboren en nog steeds in Gendt wonen en de mensen die meewerkten aan de totstandkoming van het film- en beeldmateriaal.

Zondag is om 10:30 uur de officiële heropening van Oorlogsmuseum Niemandsland. De opening van de vernieuwde tentoonstelling zal muzikaal worden verzorgd door Drumfanfare Michaël uit Nijmegen en St. Sebastianus. De presentatie van het museum is geheel vernieuwd en geprofessionaliseerd.
Nieuwe presentatietechnieken en nieuwe educatieve programma’s zijn gemaakt voor de groepen 7 en 8 en het 1-2e leerjaar voortgezet onderwijs. Ook beschikt het museum over nieuw foto- en filmmateriaal uit de oorlog.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement