Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Prinsenonthulling

Terug Vépé

 

Zaterdag 16 november zullen we het eindelijk weten. Na maanden van geruchten, geheimen en roddels wordt eindelijk antwoord gegeven op de vraag:

Wie worden de nieuwe Prinsen van Gendt?

De uiterst geheime prinsencommissie van Carnavalsgezelschap De Gentenarren heeft zijn uiterste best gedaan om ook voor de komende twee jaar weer een prachtig, enthousiast paar te vinden, die samen de functie van Prins Carnaval van ’t SprauweNest willen vervullen. Waardige opvolgers van Prins Jan-Willem de Buutegewone en zijn schoonheid Anita. De commissie is hier, naar eigen zeggen, zeer goed in geslaagd. Daarnaast is de jeugdcommissie op beiden basisscholen in Gendt opzoek gegaan naar een nieuwe jeugdprins, een adjudant, twee hofdames en nieuwe leden voor de jeugdraad van XI, ook dit is wederom goed gelukt. Veel enthousiaste kinderen uit groep 7 en 8 hadden zich hiervoor opgegeven.

De prinsenonthulling start met het onthullen van de nieuwe jeugdprins, zijn hofdames en adjudant en het installeren van de nieuwe jeugdraadsleden van De GenteKuukens. Daarna wordt op spectaculaire wijze de nieuwe Stadsprins van Gendt en zijn schoonheid onthuld. De avond zal worden opgeluisterd met diverse optredens, dans en muziek en zal afgesloten met een gezellige borrel ter ere van de nieuwe Prinsen.

Ben je ook zo benieuwd? Kom dan naar Hofresidentie de Providentia op zaterdag 16 november. Het belooft een gezellige, drukke en spannende avond te worden. Je bent van harte welkom vanaf 19.45 uur.


 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2019

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement