Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Wandelaars Pro Corpore gestopt

Terug Vépé

 

WSV Pro Corpore is gestopt. Op 17 maart 1959 is de sportvereniging Pro Corpore opgericht. De oprichters waren Truus Peek Ederveen, Tom Nahon, dokter Baselier en Joop Roording. Tom Nahon werd adviseur en hij maakte het logo.

Ieder jaar tijdens de Pro Corporetocht was de Mariakapel een bezoekje waard om een kaarsje aan te steken voor overleden wandelaars of familieleden . Truus is in 2022 overleden en uitgestrooid op het strooiveld van deze Mariakapel in Hulhuizen.
Op 22 april is het logo met begin en eind jaartal van WSV Pro Corpore op de muur bevestigd bij het herdenkingsbeeld van wandelaars.

Bedankt Jos en Annie Niels voor jullie bijdrage en gastvrijheid. Ook alle wandelaars willen wij bedanken dat jullie al die jaren aanwezig waren tijdens onze wandeltocht in Gendt.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2023

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement