Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 

Creaturen 2

Terug Vépé

 

De werkgroep kunstenaars Gendt is voornemens in november 2018 weer een kunstmanifestatie te organiseren onder de naam Creaturen 2, het vervolg op het succesvolle Creaturen 1 van 2016.
Op deze manifestatie willen we graag een nog breder aanbod van kunst laten zien én het vervaardigen ervan. Daarom zijn we zeer geïnteresseerd in de mensen in Gendt en omgeving die bezig zijn op kunstzinnig gebied: waar zijn zij zoal mee bezig?

We kennen natuurlijk al mensen die schilderen, in welk medium dan ook, boetseren, beelden maken in uiteenlopende vormen, fotograferen, werken met glas in lood, grafiek enz. Ongetwijfeld zijn er ook mensen die op andere manieren kunst beoefenen: bijvoorbeeld met papier, met Japanse bloemsierkunst, met het maken van sieraden of tassen, glasblazen of glaskunst. Er zijn  veel  vormen van kunstuiting mogelijk en wij zijn hiernaar op zoek in Gendt en omstreken.

 

Kortom, we zijn heel erg benieuwd naar wat er leeft qua kunst, willen dit graag in kaart brengen en vragen geïnteresseerden zich bij ons te melden met een foto van het werk dat zij maken. Ook horen wij graag van hen of zij willen deelnemen aan de kunstmanifestatie. Door de werkgroep kunstenaars zal in een later stadium een selectie worden gemaakt om een zo gevarieerd mogelijk aanbod te kunnen presenteren.

Mail naar ikoart@kennedy.nu of pete6149@planet.nl

Werkgroep kunstenaars Gendt,
Henny Campschroer, Masja van Driel, Ingeborg Kennedy, Anton Selman en Rineke Verhoeven.

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven