Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Statiegeld voor verlichte optocht

Terug Vépé

 

Tot en met 1 december komt de opbrengst van het gedoneerde statiegeld bij Albert Heijn Gendt ten goede aan de verlichte optocht die zondagavond 23 februari wordt gehouden.

De veiligheidsvoorschriften rondom evenementen als een Verlichte Optocht worden steeds strenger. Om de veiligheid van toeschouwers en deelnemers te kunnen garanderen is een goede communicatie met de verkeersregelaars erg belangrijk. Hiervoor moeten we portofoons huren en een zendmast laten plaatsen om een goede communicatie met de verkeersregelaars mogelijk te maken.

Dit is een behoorlijke kostenpost en hierin zouden we graag een stukje ondersteuning krijgen door middel van statiegelddonaties.

Wilt u ons steunen, doneer uw statiegeldbon dan in de bus bij AH Gendt.

Lege flessen kunnen ook worden ingeleverd bij Schoenmakerij Nico Jansen of we willen de lege flessen ook bij u komen ophalen als u de verlichte optocht wilt ondersteunen. Bel dan naar 06-12019921 of 06-46002670. Een mail sturen kan ook.

Bedankt voor uw steun namens optochtcommissie de Carrousel.

 

 

 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2019

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement