Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Slagwerkgroep jaar later naar WK

Terug Vépé

Het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade, waar Slagwerkgroep St. Caecilia Gendt aan deel mag nemen,  is vanwege de coronacrisis een jaar uitgesteld. Het festival is  verschoven van 8 juli t/m 1 augustus 2021, naar 7 t/m 31 juli 2022.

De reden is omdat de impact van de ontstane crisis volgens de organisatie nog niet te overzien is. Eerder maakte WMC al bekend de inschrijving voor de wedstrijden uit te stellen, maar na een uitgebreide horizonverkenning in de regio en in de wereldwijde muzieksector heeft de organisatie besloten het festival te verplaatsen. ,,Er heerst op dit moment te veel onzekerheid om WMC in 2021 doorgang te laten vinden,” meldt  WMC-voorzitter Max Kousen.

De slagwerkgroep heeft inmiddels van de organisatie van het WMC de bevestiging ontvangen dat de groep ook tijdens WMC 2022 verzekerd is van plaatsing. De Gendtse slagwerkers ontvingen recentelijk een Honorary Invitation (eervolle uitnodiging) naar aanleiding van de indrukwekkende resultaten in de afgelopen periode.

 

 

 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement