Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Nieuwe leden welkom bij St. Caecilia

Terug Vépé

Heb je altijd al een muziekinstrument willen bespelen? Heb je in het verleden al eens een instrument bespeeld? Wil je deze hobby weer oppakken? Dan ben je van harte welkom bij Harmonie St. Caecilia Gendt.

Zowel bij het harmonieorkest als de slagwerkgroep is plaats voor nieuwe leden in alle leeftijdscategorieën. St. Caecilia heeft er voor gekozen om geen marcherende optredens meer te verzorgen, maar louter concerterend op te treden tijdens (thema)concerten.

Dus lekker muziek maken in een ongedwongen sfeer met een uitdagend, populair programma.

Het harmonieorkest repeteert elke maandag en de slagwerkgroep elke woensdag vanaf 20.00 uur.

Alle repetities vinden plaats in de theaterzaal van Providentia. Je kunt altijd  een kijkje te nemen.

Meer informatie op onze website of stuur een mail naar het secretariaat.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement