Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Een stap vooruit

Terug Vépé

 

Huurdersvereniging Gendt heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met De Woonbond. Beide organisaties gaan gezamenlijk van start met het project ‘Een stap vooruit, van denken naar doen’.
Het is een nieuw project om huurdersorganisaties te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

De ene huurdersorganisatie is de andere niet. Waar de een hulp nodig heeft met het bereiken van de achterban, is de ander gebaat bij het maken van werkplannen of een begroting. De stap vooruit ziet er voor elke organisatie anders uit. Huurdersorganisaties kunnen zelf aangeven waarbij ze begeleiding willen. In een periode van 3 tot 6 maanden intensieve begeleiding en coaching zetten we samen de stap vooruit. Met deze insteek is Huurdersvereniging Gendt blij dat ze deze stap vooruit hebben gezet.

Gratis lid worden

De jaarlijkse vergadering voor leden van Huurdersvereniging Gendt is op 31 mei. Bent u nog geen lid? Meld je aan via onze mail. Het lidmaatschap is geheel kosteloos.

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven