Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Enquête huurders Woonstichting Gendt

Terug Vépé

 
Huurdersvereniging Gendt (HV Gendt) is een actieve vereniging die opkomt voor de belangen van haar leden. Leden zijn allen huurders van Woonstichting Gendt. Maar wat doet de huurdersvereniging nu precies?
HV Gendt maakt, namens haar leden, afspraken met de woningstichting over o.a. betaalbaarheid, het aantal beschikbare huurwoningen, energiebesparing en de hoogte van de huren.

De Huurdersvereniging wil graag dicht bij haar leden staan en weten wat er leeft onder de huurders. Daarom onderzoekt ze samen met de Woonbond, de landelijke belangenorganisatie van huurders, wat de mening van de huurders is. Ze wil weten hoe ze haar achterban het beste kan informeren en raadplegen. Tevens wil ze weten of er huurders zijn die zelf actief willen zijn. 
De Huurdersvereniging houdt daarom een enquête onder de huurders van Woonstichting Gendt. Hoe meer huurders meewerken, hoe beter de huurdersvereniging de belangen van huurders kan behartigen.

Tot uiterlijk 26 november kunnen huurders de (digitale) enquête invullen. De enquête kan
ingevuld worden via deze link. Alle huurders hebben deze week een persoonlijke uitnodiging in de bus ontvangen om de enquête in te vullen.

Op 10 december presenteert HV Gendt tijdens de belangendag van de Woonstichting Gendt de resultaten.
 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven