Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Mening huurders

Terug Vépé

 

In deze coronatijd zijn wij er ons van bewust dat het contact met WOONstichting Gendt HV Gendt moeilijk verloopt. Toch willen wij u vragen als er zaken zijn waaraan u zich stoort of niet gehoord voelt, dit bij ons te melden. Niet dat wij adequaat een oplossing kunnen bieden maar wel behulpzaam kunnen zijn met bemiddelen en adviseren.

Een van onze belangrijke aandachtspunten is de huurverhoging. Wij hebben als doelstelling voor komend jaar de huurverhoging in deze moeilijke tijden zo laag mogelijk te houden. Het liefst bevriezen of zelfs verlaging van de huren. Maar ook moeten we realistisch zijn. Voor een ieder van ons nemen de kosten toe en zo ook bij WSG.

Graag zouden wij als HV Gendt van alle huurders hun mening willen horen over het aspect leefbaarheid in de wijken en of we dit kunnen verbeteren in samenwerking met Gendt Vooruit, wijkplatform, WSG en de gemeente. Hiervoor hebben wij natuurlijk wel uw inbreng nodig om uw ideeën gezamenlijk te kunnen gaan oppakken.

Schroom niet en neem contact met een van deze organisaties om je suggestie kenbaar te maken.

Al uw inbreng is van harte welkom.  Neem gerust contact op met een organisatie of mail via info@hvgendt.nl

 

 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement