Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Gendt Mot Gendt Blieve

Terug Vépé

 

Na een intensieve campagne heeft Gendt Mot Gendt Blieve aan de Huurders Vereniging Gendt én huurders symbolisch het oude gemeentehuis gekozen om de voorzitter bijna 500 steunbetuigingen te overhandigen.

De HVG bedankt de huurders voor hun steun, maar in het bijzonder de mensen van GMGB, die deze actie zijn begonnen. Het heeft de HV gemotiveerd om verder te gaan met de belangen te behartigen van en voor de huurders. De HV hoopt van ganse harte dat na overleg met Wnst Gendt er een samenwerking ontstaat op basis van wederzijds vertrouwen en respect.  GMGB daarentegen hopen dat de bijna 500 steunbetuigingen nog tot meer zal leiden.

We hebben u al laten weten dat wij de Raad van Commissarissen (RvC)in een brief hebben laten weten wat er volgens veel huurders mis is bij Wnst Gendt. Er is door ons ook gevraagd voor 15 januari te reageren. Is gebeurd.  In hun antwoord word er namelijk over de hele problematiek niet met veel woorden gerept.  Wat wel duidelijk is geworden is dat wij met onze ervaringen bij de huurders lijnrecht tegenover elkaar staan.

RvC wil wel in gesprek met ons, maar nu in deze tijd kan dat alleen met videobellen.  Wij daarentegen zien de leden van de RVC liever in hun gezicht zo gauw dat de corona dat toelaat. Maar het moet ook niet té lang duren. Wij hebben de indruk dat de RvC en directeur-bestuurder Germa Knuver de ernst van de klachten onderschatten en niet serieus nemen, want er wordt met geen woord over geschreven. Dat maakt dat wij ons ernstig zorgen maken. Het riekt ons te veel naar  doodzwijgpolitiek.

Met vriendelijke groet
GMGB.

  

 

 

 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement