Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Bestuur bedankt huurders

Terug Vépé

 

De actiegroep Gendt mot Gendt blieven (GMBG) heeft, nadat het vertrouwen door de bestuurder van WOONstichting Gendt(WSG) in het bestuur van Huurdersvereniging Gendt ((HV Gendt) is opgezegd, spontaan een actie georganiseerd. Met als doel het bestuur van HV Gendt een hart onder de riem te steken.

De achterban van WSG heeft massaal meegewerkt aan de actie en heeft zijn/haar stem laten horen. De  meerderheid van de huurders staat voor 100% achter het bestuur van HV Gendt. De betrokkenheid en bereidheid nam enorm toe en dit kwam tot uitdrukking in de stijging van 145 nieuwe aanmeldingen om lid te worden van de huurdersvereniging.

Bij de rondgang van de leden van GMGB bij de huurders, werden zij geconfronteerd met veel negatieve gevoelens en ontevredenheid ten aanzien van WSG. De meest gehoorde klachten, de (on)bereikbaarheid, het gebrek aan het sociale gezicht was jarenlang het visitekaartje van WSG,  klachten over reparaties of mankementen aan het gehuurde woningen.

Dit alles wordt WSG niet in dank afgenomen en heeft men geen goed woord over de reactie van de directeur-bestuurder in de pers. Dit zet kwaad bloed bij de huurders.

Wij, bestuur van HV Gendt, danken GMGB en de huurders voor het vertrouwen in het bestuur. Mede dankzij dit vertrouwen, willen wij trachten om een oplossing te zoeken voor het ontstane probleem.

Bestuur HV Gendt 

 

 

 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement