Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Opname in ledenbestand

Terug Vépé

 

Het bestuur van HV Gendt brengt u op de hoogte van de stand zaken. Zoals bekend hebben 500 huurders gereageerd op de actie van GMGB. Daarvoor nogmaals dank.

Ook hebben wij veel nieuwe aanmeldingen van huurders mogen ontvangen om lid te worden van HV Gendt. Het ledenaantal komt uit boven de 500 leden, een geweldig resultaat.
Als bestuur zijn wij hier uitermate blij mee.Het geeft ook administratieve problemen omdat bij veel  aanmeldingsformulieren het adres/e-mailadres moeilijk te lezen is.  Uiteraard doen we ons uiterste best om daar uit te komen en de juiste gegevens te bemachtigen.

De volgende uitdaging is het volgende. Doordat er een situatie is ontstaan waarin WOONstichting Gendt het vertrouwen in het bestuur van HV Gendt opgezegd heeft, hebben wij een half jaar lang geen mutaties ontvangen. Hierdoor is de opname in ons ledenbestand niet gelukt.

Sinds kort is het ons gelukt om gegevens te achterhalen, maar er zullen onduidelijkheden blijven bestaan. We gaan uiteraard proberen om dit op te lossen, en houden u op hoogte.

Nog een bericht over de huurbevriezing voor sociale huurders in 2021. Kijk op deze link.

Bestuur HV Gendt

 

 

 

 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2021

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement