Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Koorbeleving ervaren bij Jubilate

Terug Vépé

 

Nu we aan het einde van de zomerperiode zijn aangekomen, gaat gemengd koor Jubilate de optredens en repetities weer oppakken.
De eerste activiteit betreft onze deelname aan de Uitmarkt in Bemmel op zaterdag 2 september. Wij brengen in de Theaterkerk van 15.30 uur tot 16.00 uur enkele mooie nummers uit ons repertoire ten gehore.
In diezelfde week, nl. op dinsdagavond 5 september om 20.00 uur beginnen we met onze wekelijkse repetities. Omdat De Leemhof wordt verbouwd, repeteren we voorlopig in de bibliotheek aan de Dorpstraat in Gendt. Hoewel Kerstmis misschien nog ver weg lijkt, beginnen we dan met de voorbereidingen voor onze concerten in december. Iedereen met muzikale interesse, woonachtig in Gendt, in Lingewaard, of in de regio kan geheel gratis de repetities bijwonen en op een gezellige manier kennismaken met het koor. Als je zingt bij Jubilate krijg je digitaal de muziek aangeleverd, zodat je thuis snel je eigen partij kunt instuderen. Voor de pauze werken we aan het kerstrepertoire, na de pauze zingen we het algemene repertoire. Als gastzanger, kun je geheel gratis de repetities bijwonen en bovendien tweemaal meezingen met ons kerstconcert in Gendt en in Nijmegen.
Daarna kun je beslissen of je vanaf 1 januari 2024 lid wil worden van Jubilate.
Neem een kijkje op onze website of meld je aan bij onze secretaresse Henriëtte Berns via: mail of 06-12691415.
Je bent welkom!
 

 

 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2023

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement