Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Excursie tentoonstelling Graafs museum

Terug Vépé

 

Woensdag 16 januari gaat de Historische Kring Gente naar Grave voor een bezoek aan het Graafs Museum. Op dit moment is er de tentoonstelling 50 jaar ANW-Nijmegen ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de afdeling.

Daarna is er om 15.00 uur de gelegenheid om onder leiding van een gids rond te wandelen in het prachtige vestingstadje met vele bijzondere historische gebouwen en kerken. De wandeling duurt ruim een uur. Ca. 16.30 uur keren we huiswaarts.
Vertrek vanaf Villa Ganita, Nijmeegsestraat 19, om 13.00 uur; carpoolen mogelijk.  Voor wie rechtstreeks wil gaan we beginnen om 13.30 uur, het adres is: St. Elisabethstraat 10a in Grave.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de afdeling Nijmegen van de AWN, de vereniging van amateurarcheologen, worden in het Graafs Museum de resultaten van een halve eeuw opgraven getoond. Centraal in de tentoonstelling staat de Wim Tuijncollectie: een nooit eerder geëxposeerde verzameling voorwerpen die de intussen overleden Wim Tuijn met hulp van andere AWN- leden in de loop der jaren heeft opgegraven. Naast deze persoonlijke collectie ziet u het resultaat van de opgravingen van lokale (werk)groepen met vondsten uit Grave, Heumen, Cuijk, Wijchen, Gennep, Deest, Huissen, Gendt en Nijmegen. Er is een inleidende film van 18 minuten.
Het is een overzichtelijk museum in de mooiste stadspoort van Nederland. Het museum heeft een vaste collectie over Grave zelf en een tijdelijke, in de moderne aanbouw die nu door AWN ingevuld wordt.

Opgeven via info@historischekringgente.nl
De toegang is gratis, voor koffie/thee heeft u een munt van € 1.00 nodig.
 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven