Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Gratis uitgave Historische Kring Gente voor heel Gendt

Terug Vépé

Gendt werd op 2 april 1945 bevrijd, dus 75 jaar geleden. Een uitgelezen gelegenheid voor de Historische Kring Gente om een uitgave te verzorgen die geheel gewijd is aan de oorlog in Gendt met nog onbekende verhalen. De gratis uitgave die alle leden van de kring krijgen en bij alle mensen in Gendt in de bus komt geeft in tekst en met foto’s een goed beeld van wat de oorlog in Gendt teweeg heeft gebracht; welke slachtoffers er vielen en hoe de oorlog verliep. Gendt en de inwoners waren zwaar getroffen en kwamen er door hard werken weer bovenop. Maar de persoonlijke verliezen zoals de oorlogsslachtoffers konden nooit meer goedgemaakt worden.

De afgelopen maanden zijn er door bestuursleden van de kring interviews gehouden met een aantal inwoners van Gendt die de oorlog nog hebben meegemaakt. Een laatste kans zogezegd, omdat er steeds minder Gendtenaren zijn die de oorlog meegemaakt hebben. Hun persoonlijke verhalen staan erin, net als de verslagen die ooit in of na de oorlog door inwoners zijn opgeschreven en waarvan de kring een exemplaar in bezit kreeg om bij gelegenheid te publiceren. Die verhalen waren alleen in kleine familiekring bekend. Stukken eruit zijn opgenomen in dit boekje, waardoor ze ruimer bekendheid krijgen.
Uit alle persoonlijke verhalen blijkt wel dat het oplaaien van de strijd en de gedwongen evacuatie diepe indruk hebben gemaakt.

Zodra Gendt bevrijd was wilden de inwoners zo gauw mogelijk naar huis. Thuis kwam de desillusie. De meeste huizen waren zwaar beschadigd of in puin en veel bezittingen waren weg. Toch lukte het hun om Gendt in korte tijd weer bewoonbaar te maken.
De gratis uitgave zal begin april door vrijwilligers van de kring overal in Gendt bezorgd worden. Toch wat te lezen als het leven vanwege de coronacrisis nog niet zijn normale loop heeft hervat.
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland 

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement