Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Open Monumentendag

Terug Vépé

 

Historische Kring Gente en Open Monumentendagen
Open Monumentendag heeft dit jaar als thema Plekken van Plezier. Menigeen zal wel weten waar in Gendt plezier te beleven is of was. De historische kring heeft twee plekken uitgekozen, nl. Landgoed Poelwijk en de speeltuin in Hulhuizen. Op 14 en 15 september zijn deze vanwege Open Monumentendag gratis toegankelijk tussen 11.00 en 17.00 uur.

Op Landgoed Poelwijk is een foto-expositie over de vier jaargetijden aldaar te bezichtigen. In de grote tuin kan gewandeld worden en bovendien is de oude poorttoren van het voormalige kasteel Poelwijk te beklimmen.
Bij Speeltuinvereniging Hulhuizen is in de kantine een fototentoonstelling over de door de jaren heen veranderde speeltuin te zien. Er zijn heel wat attracties bij gekomen, zoals uw kinderen of kleinkinderen wel zullen weten.
Kom zaterdag of zondag het tweede weekeinde van september tussen 11.00 en 17.00 uur kijken en beleef er ook zelf plezier aan.


 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2019

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement