Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Oorlogsoperaties van 17 september

Terug Vépé

 
 
De Historische Kring Gente houdt op vrijdag 17 januari 2020 de lezing ‘Oorlogsoperaties van 17 september tot mei 1945 in de Betuwe’ door Bauke Huisman. De avond begint om 20.00 uur en is in de grote zaal van Providentia.

Bauke Huisman, medeoprichter van het Betuws Oorlogs Informatie Centrum (BOIC), geeft een overzicht van de militaire operaties in WO II in de oostelijke Betuwe. Hij heeft zich daarin gespecialiseerd en door de lezing krijgt men een totaalplaatje van de operaties tussen september 1944 en mei 1945 van de geallieerde troepenbewegingen. De daarmee samenhangende gebeurtenissen zoals bijv. de slag om Elst, het bombardement op Gendt en de verwoesting ervan komen aan de orde. Daarbij besteedt hij ook aandacht aan het lot van de burgerbevolking.

Bauke is verbonden met en vaak te vinden in Oorlogsmuseum Niemandsland, dat gelegen is naast het kringgebouw van de Historische Kring Gente. Niemandsland toont veel voorwerpen van onze regio uit de Tweede Wereldoorlog. Zeker een bezoek waard.

De lezing is een onderdeel van het Gendts Bevrijdingsfestival, wat in het weekend van 17, 18 en 19 januari plaats zal vinden. Op vrijdag 17 januari is bovengenoemde lezing en op zaterdag 18 januari houdt Sebastianus Gendt een bevrijdingsconcert met beelden uit het archief van de kring en op zondag 19 januari wordt een nieuwe tentoonstelling van Oorlogsmuseum Niemandsland officieel geopend. Een weekeinde van herdenking dat u niet moet missen.

 

 


 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2019

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland 

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement