Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
NK op visplassen Het Broek

Terug Vépé

 

Na de Nederlandse kampioenschappen DCL Dutch Carp Lakes in 2018 2019 (2020)en 2021 mogen we in 2021 ook de Nederlandse kampioenschappen voor teams verwelkomen.
160 Nederlandse topvissers stemden hiervoor, en na tellen van alle stemmen kwam naar voren, dat Het broek bij de eerste 5 visplassen van Nederland behoort, waar om de hoogste eer gestreden gaat worden.

Wedstrijden NK 2021 voor teams

10 april
01-mei
29 -mei
03- juli
11-september

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement