Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
RDM sluit jaar af in Fort Pannerden 

Terug Vépé

 

In een in kerstsferen gehuld Fort Pannerden sloot RDM uit Gendt op 22 december hun muzikale jaar af. Er kan teruggekeken worden op een mooi jaar waarin het aantal leden is toegenomen en RDM te zien was bij diverse festiviteiten in- en om Gendt. 
 
2020 staat voor RDM in het teken van vooruitgang. Zo zal het repertoire worden vernieuwd en uitgebreid en is er de ambitie om op meer plaatsen buiten de gemeentegrenzen te spelen. In de huidige samenstelling en met alle apparatuur en verlichting voor handen ziet RDM mogelijkheden genoeg! 
 
RIght Direction Music is een muziekvereniging/band bestaande uit muzikanten in leeftijd variërend van 15 tot 75 jaar. De muziek bestaat uit covers van veelal bekende nummers uit de jaren 60 t/m 90 aangevuld met wat recente hits. Ook voor uw evenement of feest is RIght Direction Music wellicht een optie. Kijk hier voor contactgegevens.
 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2019

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement