Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Inzameling rommelmarkt harmonie

Terug Vépé

 

Heeft u pas de zolder of schuur opgeruimd? Dan heeft u zeker spullen over die u niet meer gebruikt. Harmonie St. Caecilia Gendt wil deze spullen graag hebben om te verkopen. Op zaterdag 27 mei is er gelegenheid om goederen voor onze rommelmarkt in te leveren.  Van 10.00 uur tot 13.00 uur bent u van harte welkom op Kommerdijk 24, voorheen opslag Nijmeegs Jopie.

Zondag 1 oktober houden wij een grootse rommelmarkt in Providentia. Het doel is om geld in te zamelen voor de Gendtse muziekvereniging. De organisatoren willen zoveel mogelijk artikelen te koop aanbieden.  Denk hierbij aan goede, schone en verkoopbare spullen zoals boeken, platen, cd's, speelgoed, lampen, gereedschap, elektra, fietsen, huishoudelijke artikelen en curiosa.

Uitsluitend schone, goed verkoopbare spullen kunnen ingeleverd worden. Dit ter beoordeling van de organisatoren van de rommelmarkt.
Elektrische apparaten zullen ter plaatse gecontroleerd worden of deze naar behoren werken. Aardewerk potten, glazen, bakjes van dertien in een dozijn hebben we genoeg op voorraad. Speciale glazen (antiek, curiosa, kristal) en serviezen zijn van harte welkom. Kleding, matrassen en meubels zullen niet aangenomen worden.

 

 

 

 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2023

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement