Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Vlinderfonds steunt  Sprauwejagers Gilde

Terug Vépé

 
Het Sprauwejagers Gilde  raakte door omstandigheden hun vervoermiddel kwijt en door een forse financiële injectie van het vlinderfonds hebben de sprauwejagers weer een aanhanger in hun bezit. Deze op maat ingedeelde aanhangwagen is voorzien van alle attributen om op locatie de zo bekende Gendtse sprauwejagers kersenkoeken te kunnen bakken. Dit op o.a. kersenfeesten maar ook bij bejaardencentra en charitatieve instellingen.

Op de braderie van  het Kersenfeest, was de overdracht van een cheque van € 1.500 door dhr. Hoekjan en dhr Brons, lid van het bestuur van het vlinderfonds.
Wij zijn hier zeer mee ingenomen en hopelijk mogen we er samen met anderen nog lang plezier aan beleven.

Het werkgebied van het Vlinderfonds is de gemeente Lingewaard en is bedoeld om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Het fonds zorgt voor een steuntje in de rug bij het realiseren van concrete projecten van verenigingen en instellingen.
Een aansprekend voorbeeld is de hulp aan het tuinbouwmuseum Mea Vota in Huissen en ook het muziekpodium, het Odeon, op de Markt in Huissen en vele anderen.
 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2019

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement