Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Eerste zwerfvuil opruimactie

Terug Vépé

 

Café De klok is het vertrekpunt voor de eerste zwerfvuilopruimactie in en rond het centrum van Gendt. Albert Heijn zorgde voor de koffie en frisdrank, Welkoop  voor klein materiaal en koeken en  Café de Klok voor ons onderkomen. Hiervoor onze hartelijke dank.

7 groepen gingen van hieruit op pad en elke groep kreeg een wijk toegewezen. De boa was van de partij voor eventuele vragen en om kenbaar te maken waar het meeste zwerfvuil lag.
Het resultaat van deze dag was maar liefst 15 vuilniszakken. We hopen dat deze actie de mensen bewust maakt om zwerfvuil niet meer van zich af te gooien.

Deze zwerfvuilactie zal  4 keer per jaar plaatsvinden en kenbaar worden gemaakt op de scholen, Hét Gemeentenieuws en Groeten uit Gendt. Wilt u meedoen, meld je dan aan bij Ben Sweeren, Ger Stokman of Jan Meeuwsen.

 

 

 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement