Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
De Wielewaal gaat weer rijden. Chauffeurs gezocht

Terug Vépé

 

Na een stop vanwege corona gaat vanaf maandag 5 oktober dorpsauto De Wielewaal in Gendt en Doornenburg weer rijden. De bedoeling om in september te herstarten is niet gelukt.  Sommige chauffeurs durven het vanwege corona  het nog niet goed aan of hebben juist in september hun vakantie gepland.

Vanaf 5 oktober gaan we er weer voor, maar wel met de nodige veiligheidsmaatregelen.  Zo kunnen  chauffeurs 1 passagier tegelijk vervoeren, omdat anders de nodige afstand niet gehouden kan worden. Bovendien is het voor chauffeur en passagier verplicht een mondkapje te dragen. Passagiers moeten zelf voor een mondkapje zorgen. We gaan er vanuit dat u hiervoor begrip zult hebben. Alleen op deze manier wordt het mogelijk om weer van start te gaan.

Ook zijn we dringend op zoek naar nieuwe chauffeurs die minstens één dagdeel per veertien dagen op zich willen nemen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Henny Campschroer, 0481-421758.

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement