Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Uitslag enquête

Terug Vépé

 

De uitslag van de enquête is binnen, de reacties vallen tegen, er zijn 73 formulieren in geleverd, dit is nog geen 10% van het totale woningbestand van WSG.

51 voor vereniging,7 voor stichting en 15 geen mening.

Deze uitslag heeft als gevolg dat de HV Gendt een vereniging blijft, wij zullen alles doen om onze ledenadministratie op orde te krijgen en houden.

Ook betekend deze uitslag dat er volgend jaar een normale ALV komt met daar bij het vaststellen van de Statuten en Huishoudelijk reglement van de HV.
Met dank aan alle huurders die gereageerd hebben en ook diegene die de enquête mogelijk gemaakt hebben.

Voor nu een fijne vakantie gewenst namens het bestuur.

Mvg.
Paul Verhoeven .
Voorzitter.
 

 

 

 

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2022

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement