Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
AED bij WOONstichting Gendt

Terug Vépé

WOONstichting Gendt heeft hart voor haar huurders maar ook voor alle inwoners van Gendt.

Wij zijn erg blij met de AED (Automatische Externe Defibrillator) die sinds kort aan de zijgevel van onze locatie aan de Dorpstraat 48 hangt. Ter herkenning hiervan is aan de voorzijde van onze locatie een AED-bordje geplaatst.

Stichting Kloppend Hart
Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard heeft de AED geďnstalleerd en heeft ook het beheer hierover. Op de website van Stichting Kloppend Hart vindt u een overzicht van alle toegankelijke AED’s in de gemeente Lingewaard. Momenteel hangen er ca. 300 AED’s in de gemeente. Voor meer informatie over de stichting verwijzen wij u naar deze website .

Aarzel niet en gebruik de AED indien nodig. De eerste zes minuten zijn cruciaal en van levensbelang bij reanimatie!

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement