Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Burendag 2020 in Hulhuizen

Terug Vépé

In het kader van de Nationale Burendag 2020 presenteerde Comité Hulhuizen200 op de Waaldijk naast de afrit Molenstraat, een zitbankje inclusief een afvalbak met een riant uitzicht richting het ooievaarsnest.

Het Oranje Fonds en diverse lokale sponsors financierden dit project  en Comité Hulhuizen200 nam de plaatsing van het bankje voor haar rekening.
De eer om het bankje officieel te onthullen was aan Mevrouw Bets Cornelissen. Onder toeziend oog van het Hulhuizens publiek en met hulp van haar zoon
Gerus Cornelissen, onthulde ze met veel plezier en verve het zitbankje.

‘Mevrouw Cornelissen heeft de respectabele leeftijd van 90 jaar en is misschien wel de oudste inwoonster van De Heerlijkheid Hulhuizen.  Ze woont in de Molenstraat en vond het een hele eer om de handeling te
verrichten. Mevrouw Cornelissen verklapte dat ze toch wel een klein beetje zenuwachtig was geweest, maar ze straalde en sprak de hoop uit dat er maar  veel mensen plezier van dit zitbankje mogen hebben’, aldus voorzitter Wilco Witjes van het Comité Hulhuizen200.

Het plekje is omgedoopt tot ‘Kiek op Hulleze’.
Comité Hulhuizen200 wenst iedereen veel plezier met deze nieuwe aanwinst voor Hulhuizen.
Speciale dank gaat uit naar Waterschap Rivierenland.
Heeft u ideeën voor een volgend project waarmee het Comité Hulhuizen200 zich kan bezighouden?
Meld u zich dan via hulhuizen200@gmail.com.

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement