Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Oranjestichting Gendt bedankt sponsoren

Terug Vépé

 

Een grote wens van onze oud voorzitter is in vervulling gegaan, “Het oorlogsmonument in Gendt is nu compleet” volgens Ton Balduk, woorden die gemeend zijn, want inderdaad, na het aanbrengen van de herdenkingspanelen op 4 mei jongstleden is het monument pas echt af.

Wij als Oranjestichting Gendt hadden ons voorgenomen om deze herdenkingspanelen officieel te onthullen, maar door het Coronavirus kon dit helaas niet doorgaan.

Ook wij vinden dat het monument nu echt af is, dat het geweld waardoor Gendt in de tweede wereldoorlog getroffen werd door deze panelen weer een nieuwe dimensie krijgt.

Het plaatsen van de panelen was niet mogelijk geweest zonder financiële hulp vanuit onze Gendtse gemeenschap. Oranjestichting Gendt wil dan ook graag Platform Gendt, Wijs ambachtelijk ijs, Hans Geveling, Leemreise, Grand café Nr 19, Moods, DA drogisterij Carla, Wijnzinnig, Kwekerij Arnhem Nijmegen, Haarstudio Simone, Express Wear, Tuincentrum de Pas, Bloemsierkunst De Gent, Guijt, De Klok Horeca Gendt, Plaats55, The Read Shop Viergever, Schoenmakerij Nico Jansen, Cafetaria Flintrop, Camping Waalstrand en een sponsor die  het niet nodig vindt genoemd te worden enorm bedanken voor hun financiële bijdrage.

Bestuur Oranjestichting Gendt

 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement