Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Ouderen veiligheid in en om huis

Terug Vépé

 

Op dinsdag 21 januari organiseren het SWOG, de OVG en het Participatiepunt Gendt samen een middag rond Veiligheid in en om huis.
Daarvoor hebben zij contact gezocht met het Criminaliteitspreventieteam Nederland, dat deze middag zal verzorgen in de zaal Providentia.
Steeds vaker hoor/lees je in de media verhalen over mensen die via babbeltrucs proberen bij mensen thuis binnen te komen en met name ouderen worden hierdoor vaker slachtoffer .
Het preventieteam zal via interactief spel dergelijke problemen aan de orde stellen.
Het lijkt ons belangrijk u hier voldoende over te laten informeren om zodoende problemen te voorkomen. Zeker nu ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen.
U krijgt ook ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Kom dus naar deze middag in Providentia, van 13.30 tot 16.30u. U betaalt hiervoor 2 euro en ontvangt dan koffie of thee. Het belooft een interessante middag te worden.
Iedereen is welkom op deze middag.
Mocht U zelf geen vervoer hebben, dan kunt U de Wielewaal bellen, tel. 06- 19192882. Liefst een paar dagen van te voren.

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.
Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

421408

Privacy reglement