Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

   
 
   
Knipoog ien 2020 Terug Vépé

Knipoog 2019

Afstand

De Rijksoverheid heeft een NL-alert gestuurd met daarin een alarmerende tekst.
In de sms is te lezen: 'Volg instructies overheid op, houd anderhalve meter afstand.'
Het gaat aan deze bewoners van onze achtertuin voorbij.  

 

 

 

Politiek

Gendt Vooruit is uitgenodigd om in de politieke arena van Lingewaard hun Dorps Ontwikkelingsplan toe te lichten. Raadsleden, PA-leden, college en ambtelijk betrokkenen zijn uitgenodigd.  Omdat het over ons durp gé is De Klok tijdelijk ingericht als raadskroeg. De Jongens van De Klok hebben op verzoek 80 stoelen klaargezet en voor voldoende koffie en thee gezorgd. Lingewaard verwacht kennelijk een flinke toeloop  van betrokken Gendtenaren.
Het liep anders. Buiten de politieke bubbel één bewoner. 

Er is één troost.
De gemeentebode van Lingewaard is deze avond Anton Peters uit Gendt.  

 

 

 
 
Kunst

Is dit een uiting van protest?

Een ludieke actie?

Dierenleed?

Aandacht vragen?

Onze gans is kunst zoals kunst moet zijn.

De kunst van de dader is om niet  ontmaskerd te worden?

   

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven

 


Soms gebeuren er in Gendt de gekste dingen. Soms dur lui die nie wies zien.
Soms is het een ongelukje. Soms is het een geintje.

Soms komen ze op GuG. En altied met een knipoog

 

 

 

 

 

 
 

Groeten uit Gendt 2020

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement