Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
   
 
   
Ouwe heer (zaterdag 8 juni) Terug Vépé
 
 
 
 
 
 
 

Juni 2018 besluit het college om de historisch waardevolle steenoven op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De intentie van de gemeente is ‘bescherming van het monument en versterking van de identiteit van het voormalig steenovengebied.’

Intentie en praktische uitvoering zijn bij de gemeente  twee gezichten.

Op dringend verzoek van Historische Kring Gente wordt de oude heer met hekken omringd om jongelui uit de fragiele oven te weren.

Voor de in stand houding van de monumentale steenoven komt er in 2018 een grijpstuiver van 7.500 euro op de begroting.

In een tussenrapportage deze maand aan de raad staat het bedrag er nog steeds. Het college gaat er wel van uit dat ‘’de eigenaar en Historische Kring Gente in hoofdzaak (meer dan 50%) andere financieringsmogelijkheden aanboren.”

Ondertussen vallen steeds meer stenen uit de armoedige oude heer.

Voor behoud en invulling van het ‘gemeentelijk monument’ heeft Gerard Janssen van Historisch Kring Gente zich als een terriër vastgebeten in ingewikkelde procedures en gesprekken.
Hij wil over de stand van zaken daarom weinig kwijt.

Prioriteit

Wel over de hoogste prioriteit: Het verval van de oude heer moet stoppen.
Liefst vandaag nog, zegt hij. De nood is dus hoog.

Als tijdelijke maatregel wil de terriër  zo snel mogelijk een overkapping van kunststof plaatsen.
Het regenwater heeft vrij spel tast het metselwerk aan.

Verder moet zo snel mogelijk de steenoven vrij worden gemaakt van het groen.

Het hekwerk blijft gehandhaafd totdat er echt iets kán gebeuren om van het gemeentelijk monument een waardevol informatiepunt te maken.

Voor de oude heer en Historische kring Gente zit er niets anders op dan geduld hebben.

Vooralsnog staat er in de polder een gemeentelijk monument van intentie en uitvoering.

 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven
 
 

 

Foto bestellen?

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement 

 

 

Groeten uit Gendt 2019