Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Autobedrijf van Sambeek is verhuisd   (dinsdag 18 juni) Terug naar Vépé
   
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Een diepe zucht? Wellicht. Autobedrijf Van Sambeek heeft na een periode van voorbereiden, rekenen, wikken en wegen, plannen maken, bouwen, schoonmaken en verhuizen het nieuwe pand aan de Huigensstraat in gebruik genomen.  Na zestig jaar heeft Van Sambeek afscheid genomen van de garage aan de Dorpstraat.
Wat blijft is de vertrouwde naam in de regio Arnhem en Nijmegen. Dat willen wij graag zo houden, zo is de ambitie van het hele team.

Echt helemaal klaar is het nog niet, zegt Rob. De puntjes worden de komende weken op de i gezet. De nieuwe werkplaats met fonkelnieuwe bruggen is vanaf vandaag operationeel. Het oude pand staat er troosteloos leeg bij. Zestig jaar geschiedenis Van Sambeek. Van Opel tot ‘Alle merken welkom’.

Open huis

Zaterdag 17 augustus wordt de verhuizing naar het nieuwe pand en het 60-jarige jubileum gevierd met een open huis. De gasten komen dan niets te kort, zo belooft Rob van Sambeek. Het programma wordt op GuG later bekend gemaakt.

Terug naar 3 september 2018

 
 
 
 
 
 

Groeten uit Gendt 2019

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement