Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
De Bieb kan op de SP rekenen! Terug Vépé
De inhoud van deze pagina is de mening van onderstaande partij.
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

   
 

Een bibliotheek is van grote waarde voor de samenleving. Dat niet alleen om boeken uit te lenen en mensen te informeren, maar het is ook een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

4300 handtekeningen opgehaald

Mededankzij een grootschalige actie van de SP in 2011, waarbij maar liefst 4300 handtekeningen werden opgehaald, bleven de bibliotheken in Gendt, Bemmel en Huissen behouden.

Samen met de PvdA en het CDA zorgde de SP ervoor dat de Bieb weer terug is gekeerd in Angeren, Doornenburg, en Haalderen. Nu alle kernen voorzien zijn van een bieb wil de SP dat ook zo houden!

In 2020 wordt het bibliotheekbeleid opnieuw besproken in de raad. Blijven alle bibliotheken behouden of gaan er bibliotheken verdwijnen? Gebleken is dat de meeste Lingewaardse partijen minder waarde hechten aan bibliotheken dan de SP. Het zou dus nog weleens heel spannend voor de Bieb-liefhebbers kunnen worden.

 

Hoe groter de SP, hoe groter de kans dat de Bieb voor alle kernen behouden blijft. Stem ook daarom SP, lijst 2!

 

   

 

Om te bezien waar de SP zich in de (bijna) afgelopen raadsperiode voor heeft ingezet klikt u even door naar lingewaard.sp.nl.
 
  Daar vindt u ook het SP Lingewaard verkiezingsprogramma 2018-2022
   
   
   
   
   
   
   
 

Op de SP kunt u rekenen,
ook na 21 maart!

Stem
SP, lijst 2