Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Mantelzorgers verdienen veel beter Terug Vépé
De inhoud van deze pagina is de mening van onderstaande partij.
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

   

Veel mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor hulpbehoevende mensen in hun omgeving. Een steeds groter wordende groep mantelzorgers geeft aan dat de zorg die zij verlenen te zwaar en overbelastend is geworden. Dit is vooral het gevolg van gemeentelijk zorgbeleid dat op zoveel als mogelijk besparen gericht is.  

Dit zien we ook terug bij de gemeente Lingewaard. Zo trekt de gemeente Lingewaard zichzelf meteen terug voor hulp (Thuiszorg) bij aanwezigheid van een mantelzorger. En worden voorzieningen, nodig voor het bevorderen van zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving, vaak niet verstrekt. Dit beleid leidt er toe dat mantelzorgers onnodig veel belast worden en dat gehandicapte inwoners een stuk zelfredzaamheid ontnomen worden. Zo bezuinigt het college fors op de gelden die begroot waren voor de zorg en laten ze de bespaarde zorggelden wegvloeien voor zaken die zij van groter belang achten dan goede zorg voor iedereen.

Dat kan en moet anders!

Wat de SP betreft worden de gelden bedoeld voor de zorg alleen besteed aan de zorg. Wij laten dus geen zorggelden wegvloeien voor andere doeleinden en houden het bedrag dat begroot is voor de zorg op peil. Dat maakt het mogelijk om de zorg met de beschikbare zorggelden aanzienlijk te verbeteren.

Zo zorgen wij ervoor dat de gemeente wel passende hulp (Thuiszorg) gaat bieden bij intensieve mantelzorg en dat voorzieningen, bedoeld om zelfredzaamheid te bevorderen, wel altijd verstrekt worden. Ook maken we mogelijk dat mantelzorgers even op adem kunnen komen door tijdelijke vervangende zorg aan te bieden en wordt een plan opgezet en uitgevoerd om eenzaamheid onder mantelzorgers tegen te gaan. Intensieve mantelzorg en deelnemen aan verplichte re-integratie trajecten gaan niet samen, dus laten wij deze mantelzorgers ongestoord hun goede werk doen. Ook verdubbelen wij het mantelzorgcompliment. Daar spreekt niet alleen meer waardering uit, maar is tevens bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten die mantelzorgers vaak maken.

Op 21 maart kiest u!

De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn voor iedereen, maar vooral voor alle zorgbehoevenden en de mensen die zorg verlenen, heel erg belangrijk. Met name op het gebied van Zorg&Welzijn verschilt de SP van andere partijen. Daar waar de meeste andere partijen het ondermaatse zorgbeleid hebben ondersteund, heeft de SP zich structureel ingezet voor verbetering. Er valt dus echt wat te kiezen op 21 maart. Wilt u ook dat de beschikbare zorggelden ook daadwerkelijk besteed worden aan de zorg? Wilt u ook dat alle zorgbehoevenden daadwerkelijk de benodigde zorg verstrekt wordt? En wilt u ook dat de mensen die intensieve zorg verlenen ondersteund worden in plaats van steeds meer belast worden?

Stem dan voor de zorg in de beste handen.
Stem SP, lijst 2!

 

 

   
 

 

 

 

 

Om te bezien waar de SP zich in de (bijna) afgelopen raadsperiode voor heeft ingezet klikt u even door naar lingewaard.sp.nl.
 
  Daar vindt u ook het SP Lingewaard verkiezingsprogramma 2018-2022
   
   
   
   
   
   
   
 

Op de SP kunt u rekenen,
ook na 21 maart!

Stem
SP, lijst 2

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

archief