Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
SP: Doorbouwen aan een sociaal en leefbaar Lingewaard Terug Vépé
De inhoud van deze pagina is de mening van onderstaande partij.
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

   
Grote schulden door grondspeculatie, frauderende bestuurders, een flinke OZB-verhoging, een nog forsere lastenverhoging voor mensen die afhankelijk zijn van een Wmo-voorziening en harde bezuinigingen die de minst draagkrachtige huishoudens troffen. De Lingewaardse politiek liet zich tot 2014 van zijn slechtste kant zien.
 
 

Dat er grote behoefte was aan een nieuwe lichting volksvertegenwoordigers die orde op zaken zou gaan stellen, bleek tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De SP stormde als grootste winnaar de Lingewaardse raad binnen. Dat tot grote schrik van de oude politiek. Voor de zekerheid hadden enkele grote partijen al voor de verkiezingsdag een verbond gesloten om de nieuwkomer buiten het bestuur te houden. De SP liet zich niet door de uitsluiting van de wijs brengen en ging van meet af aan hard aan de slag voor de inwoners van Lingewaard. De SP bracht zowel de realiteit van mensen die door gemeentelijk beleid in de knel waren gekomen als haalbare, goed doordachte oplossingen in de raad.

 

Door kennis van zaken, oplettendheid en vasthoudendheid van de SP werden veel problemen opgelost en verbeteringen doorgevoerd. De SP ging de raad in om Lingewaard socialer en leefbaarder te maken. Voor een groot deel is dat gelukt. Dat is mooi maar met name op het gebied van juiste besteding van de beschikbare gelden, de zorg, woningaanbod en baangelegenheid moeten er nog de nodige belangrijke stappen voorwaarts gemaakt worden.

 

Daarnaast weten we dat de politieke steun voor sociale en leefbaarheid bevorderende voorzieningen gering is. Dat maakt dat afbraak weer op de loer ligt. Wilt u ook voorkomen dat wat opgebouwd is weer afgebroken wordt en dat er doorgebouwd wordt aan een sociaal en leefbaar Lingewaard? Dan is een stem op een partij die zich structureel inzet voor een sociaal en leefbaar Lingewaard de beste garantie dat u geen spijt krijgt van uw keuze.
 

Op de SP kunt u rekenen, ook na 21 maart!

Stem
SP, lijst 2
   
 
Om te bezien waar de SP zich in de (bijna) afgelopen raadsperiode voor heeft ingezet klikt u even door naar lingewaard.sp.nl.
 
  Daar vindt u ook het SP Lingewaard verkiezingsprogramma 2018-2022