Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
De boodschap van B06 Terug Vépé
   
De inhoud van deze pagina is de mening van onderstaande partij.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Foto bestellen?
 
B06 is de initiator van het centrumplan Gendt voor een vitaal Gendt, nu, in 2030 en verder. Een leefbaar Gendt door: goede zorg en kinderopvang, veiligstellen bibliotheekvoorziening en het bouwen van woningen (van kleine eenpersoons appartementen, huurwoningen in sociale sector, tot zorg- en koopwoningen). Dit alles met behoud van de Banneuxkapel en cultuurbongerd voor de huidige bibliotheek. Een plan welke perfect aansluit op het Martinuskerkplan.

Het centrumplan Gendt is, de enige kans op een nieuw multifunctioneel schoolgebouw in Gendt.
 

Een schoolgebouw waarin zowel de Vonkenmorgen als de Tichelaar als zelfstandige onderwijsvoorzieningen kunnen worden gehuisvest.
Multifunctioneel door het onderbrengen van bibliotheek /multimedia voorzieningen en een dagopvang voor ouderen.

Het centrumplan Gendt wordt dan ook gesteund door de directie van de Vonkenmorgen en door de directie van de Tichelaar. De financiële haalbaarheid van het plan is doorgerekend en bevestigd door Arcadis.

Gemeenteraad 1 februari

Op 1 februari komt het Centrumplan in de raad. Wij hopen dat het door de raad wordt geaccordeerd en niet door politiek gekissebis of het ”niet gunnen” wordt afgeschoten.
 

Gebeurt dat laatste toch dan brengen we na de verkiezingen op 21 maart,
het plan opnieuw in de raad.

Maar dan moet B06 wel zo groot worden,
dat we als grote collegepartij uit de gemeenteraadsverkiezingen komen.

Wij doen het voor Gendt

 
 
 

Naar archief verkiezingen