Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 
 
Lingewaard.NU stelt u graag voor aan Marijke van Aalten  Terug Vépé
   
De inhoud van deze pagina is de mening van onderstaande partij.
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 Hallo

“Ik ben Marijke van Aalten en woon in Gendt met mijn zeven voormalige zwerfhonden uit het buitenland. En een zwerfkat die denkt dat ik bij hem inwoon in plaats van andersom. Na het overlijden van mijn man heb ik er voor gekozen om mijn passie ‘liefde voor dieren’ concreet te gaan inzetten voor de Stichting Dierenhulp Zonder Grenzen. De meest kansloze honden neem ik zelf in huis: blind, doof, angstig of gehandicapt. Andere honden en katten probeer ik een goed thuis te geven in Nederland. Zo draag ik een steentje bij voor een beter leven van deze dieren.
 
 Eén van onze speerpunten

Ik ben geboren in Doornenburg en ben nog steeds betrokken bij mijn geboorteplaats in mijn functie als penningmeester van de Historische Kring Doornenburg. Eén van onze speerpunten voor de periode 2018-2022 is het restaureren van de veldoven in de Roswaard. Naast het kasteel en het fort heeft Lingewaard er dan weer een pareltje bij.
 
 Welzijn van mens en dier

Ik ben een ‘oude rot’ in de lokale politiek. Eerst als wethouder Financiën van de Gemeente Gendt en na de herindeling in 2001 als raadslid van de Gemeente Lingewaard. Ondanks dat het raadswerk veel tijd en energie kost, en ook de nodige frustraties soms, blijf ik het boeiend vinden. Je kunt namelijk als onderdeel van de Gemeenteraad (het hoogste orgaan van de Gemeente) het verschil maken. Ik probeer op deze manier een bijdrage te leveren aan het welzijn van mens en dier in Lingewaard. 

 Woningbouw

Er is nog steeds een toenemende behoeft aan starters- en seniorenwoningen in de kleine kernen. De Provincie houdt nog steeds vast aan de zogenaamde ‘inbreidingslocaties’. Maar daardoor komen de woningbouwprojecten heel moeizaam van de grond. Daarom pleiten wij al jaren om de gronden die dicht bij de bebouwde kom liggen te betrekken voor woningbouw. Dit is net als in de voorgaande raadsperiode ook weer een speerpunt van lingewaard.NU waar ik me sterk voor zal blijven maken.
 
 Huisdieren en  boerderijdieren

Goede voorzieningen in alle kernen wil lingewaard.NU. Maar daar ligt ook een taak voor de burger. Door vrijwilligerswerk te doen, deel te nemen aan het verenigingsleven maar ook de boodschappen in de buurt te halen om de lokale ondernemers te steunen.
Voor wat betreft het welzijn van de dieren zal ik me met hart en ziel blijven inzetten voor een beter leven van zowel de huisdieren als de boerderijdieren. Door de vele stalbranden de afgelopen tijd waarbij tienduizenden dieren om kwamen hebben wij als speerpunt in onze visie: extra aandacht voor brandveiligheid en brandpreventie bij agrarische bedrijven.
 
 Afschaffen hondenbelasting

Het afschaffen van de hondenbelasting heeft niets te maken met een beter leven voor de honden maar kan volgens lingewaard.NU wellicht wel zorgen voor meer begrip van de niet-hondenbezitters. Er wordt nog steeds geklaagd over hondenpoep; daar heeft de herinvoering van de hondenbelasting dus niet voor een oplossing gezorgd.
Daarom: afschaffen van hondenbelasting, maar wel de shit overal zelf opruimen. Als alle hondeneigenaren zich daaraan houden kan dat de oplossing zijn voor de hondenpoepoverlast.”

Vragen of opmerkingen

We hebben geprobeerd om onze visie en speerpunten zo duidelijk mogelijk op te schrijven, maar het kan heel goed zijn dat u vragen heeft of verduidelijking wenst op sommige punten.
Mocht u na het lezen van deze programmavisie 2018-2022 vragen of opmerkingen hebben, of bent u geďnteresseerd geraakt in lingewaard.NU, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

U vindt meer informatie over onze partij op de website.

 
 

Naar archief verkiezingen