Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
BESgroep met een GuG's vriendsausje Terug naar Vp
   
 
 

 

 

 

 
   
Een voorgenomen bezoek aan BESgroep Accountants en Belastingadviseurs in Malden roept misschien duffe  gevoelens op. Zeker als je het moet hebben over boekhouding en ingewikkelde fiscale rompslomp. 

De fiscaal jurist Fred Janssen laat de andere kant zien en horen. Voorop staat een aangenaam gesprek, zo laat hij merken. En dat is nou net wat hij ook van zijn medewerkers verlangt. Betrokkenheid en sociale vaardigheden staan nog hoger dan vakkennis en accuratesse. En zeker niet formeel zijn, maar de taal van de ondernemer spreken, zegt hij er bij. 

Gendts dialect

Het kennismakingsgesprek gaat over zijn kantoor en informele bedrijfsfilosofie. Het slaat gaandeweg over naar het dorpse no-nonsens. Fred verlaat in gelijke tred het beschaafd Nederlands naar het Gendts dialect. En dan kum het hoge woord dr uut. Kan BESgroep ok vriend worde van Groeten uut Gendt? Met als stevig argument dat hij een geboren en getogen Gendtenaar is. Natuurlijk dan de vraag, wr buj dr een van? Fred is een zoon van Jo Janssen van t Hof ien Hulleze, bekend als Jo van Fried van Beth. Fred zijn moeder is er een van Hannes Evers uut de Kommerdiek. Van harte welkom bij de Vrienden van GuG

Sport

Als fotolocatie heeft Fred voor het tennispark van LTC Gendt gekozen. Reden, hij heeft er getennist, maar ook omdat de BESgroep sport hoog in het vaandel heeft. Ze begeleiden vele internationale topsporters door het woud van fiscale regels.

Op de website geeft de BESgroep een werkelijk beeld achter stoffige cijfers.

 

 

 

 
 
 

Terug naar de tegeltjes

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement