Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

   
 
   
Huurdersfeest (zondag 24 juni)

terug naar Vépé

 
 

Dennis Rensen is bij veel huurders van Woonstichting Gendt bekend als de aardige medewerker van de Technische Dienst. Vandaag geen melding opnemen van klein onderhoud, maar in allerijl stoelen sjouwen. Véél stoelen, puft Dennis. De 50-jarige verjaardag van onze woonstichting trok een propvol Providentia.

De verjaardag was gesplitst in een receptie voor genodigden en een feest voor de huurders. Tijdens de receptie werd al duidelijk dat ook statushouders zich in ons durp thuis voelen. De gasten konden zich te goed doen aan hapjes die ze thuis hadden gemaakt. Veel erg zoete hapjes! Omdat we het lekker vinden, was het antwoord op de opmerking van GuG.

Niet iedereen had zich opgegeven voor het huurdersfeest. Vandaar de gezellige hectiek bij aanvang. Iedereen is welkom, zo was de instelling. En er was voor ieder meer dan grei zat om met een volle buuk Providentia te verlaten. Ook op de ‘huurdersborrel’ werd niet bezuinigd. De gezelligheid steeg dan ook per kwartier. Eigengereid kreeg met hun muziek mensen aan het dansen. Maar bovenal was het een middag van ontmoeten en gezellig keuvelen.

Toch was er ook een serieus moment op het feest dat Woonstichting Gendt Abraham is geworden, zo zegt directeur Michel Hodes. Hij ging in op de kwaliteiten van de woonstichting. Voorzitter Paul Verhoeven van Huurdersvereniging Gendt vult hem graag aan. De mogelijke fusie of samenwerking van Waardwonen in Lingewaard houdt de gemoederen in Gendt behoorlijk bezig. Onder de huurders is de stemming, geen fusie. Gendt mot Gendt blieve, is het geluid.

Verhoeven hield zijn kaarten tegen de borst, maar neigt toch te kiezen voor een zelfstandig voorbestaan van Woonstichting Gendt. Het moet kunnen zo laat hij weten. “Ik heb me de vraag gesteld, kan onze woonstichting dit. Dan denk ik aan het project Burchtgraafstraat. Dan zeg ik ja, dat heeft een kleine corporatie met een voltallige personeelsbezetting bewezen.” Natuurlijk zal het moeilijk worden, erkent Verhoeven volmondig in zijn toespraak. “Maar dat was het de afgelopen 50 jaar ook.” Het applaus uit het publiek was duidelijk. Gendt mot Gendt blieve, zo waren ook de boodschappen die aan de wensboom waren gehangen.

 

   

Klaarzetten voor de gasten

Foto Dineke Obdam

En Hollandse hapjes van Woonstichting Gendt

 

Ken je ze nog?

 

   

De Wensboom

 

Stoelen worden aangesleept

Michel Hodes Paul Verhoeven

Riefkoek van De Waskniepers en ................

................ stuumkes met slèmp

Koninklijk kersenbezoek

De trekking van de loterij

Met veel prijzen, gekocht bij Gendtse winkeliers

 

En nu naar de klets

 
 
 
 
 
 
 

Foto Bestellen

 
 

Archief jubileum