Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Uitwijkgedrag Terug Vépé

 

 
Onze achtertuin is een gewilde plek voor het geniepig dumpen van afval.
Durpelingen vertonen steeds meer een brutaal uitwijkgedrag.
Ger Stokman weet er alles van. Hij doet steevast een melding bij een boa die nader onderzoek verricht.
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door  Gendtse Vrienden
Durpelingen, Lingewaarders en toeristen genieten met volle teugen van onze achtertuin. Helaas zijn er lieden die er anders over denken Een zwarte bladzijde van onze samenleving!
 
 

Naar het archief van de Zwarte bladzijde

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement