Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

   
 
   
Tabernakel

terug naar Vépé

 
 
Het afscheid van de 66-jarige Martinuskerk dringt in de parochie door.

Voor Corrie Driessen is hét moment dat ze nog één keer het tabernakel opent.

Het laatste moment dat ze de ciborie met geconsacreerde hosties uit het zogenaamde ‘sacramentshuis’ mag halen,

bestemd voor de viering in de kapel van zorgcentrum St. Jozef.

Een moment dat nooit meer terugkomt.


 
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door puur Gendtse bedrijven

 

Foto Bestellen

 
 

Archief