Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Orde vur minse op de achtergrond  (zondag 23 februari ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
De receptie gé los met gratis Gendtse kersenlikeur
 
De jonge Sprauwejager Han van Mèrm wordt gefelicitierd dur de harmonie
 
 
 

Normaal hebben de Sprauwejagers er minimaal twee vergaderingen  voor nodig om tot een unaniem besluit te komen. Vandaag niet. Terwijl burgemeester Josan Meijers en haar veiligheidsteam  aan het dubben waren over het wel of niet doorgaan van de Lingewaardse carnavalsoptochten, was ons Gilde er al uut. De uutreiking van de Orde van de Sprauwejagers is dit jaor niet op de heilige grond van de Kersebongerd.  De reden: veul wiend en rège en minse blieve thuus. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat is afgeweken van de heilige grond.

Dus na de carnavalsmis in de noodkerk, beschut vur het hemelwaoter. Op het altaar van Providentia prik opper Sprauwejager Nol Basten de proclamatie veur: Stichting Duursport Gendt. Gezien het applaus waren de kerkgangers het hier roerend mee ins. Het beeldje is vur vrijwilligers die op de achtergrond bezig zien.

De zottenfelicitaties uut 't Sprauwenest

Duursport Gendt is opgericht door fervente sportliefhebbers, legt veurzitter Guus Sommerdiek uut. Hij noemt Nol Teunissen, Willy Evers en Cor Linsen.

Bestaan Gendtse braderie

Nu bestaat het bestuur uit Mark Hulshof, René Derksen en Pieter Wegh. Met een groot aantal vrijwilligers, voegt hij er aan toe. Vooral bekend van het organiseren van de  jaarlijkse triathlon. Guus Sommerdiek nim gin blad vur de mond. Duursport Gendt zou het zeker niet zeggen.  “Was dit in de beginjaren nog een aanvulling op de braderie. Van het Kersenfeest. Inmiddels kunnen we wel stellen dat door de triathlon misschien wel de braderie blijft bestaan.”

Verder wordt genoemd het belangeloos organiseren van de straten- en polderloop op Koningsdag en de Nieuwjaarsduik. Dit alles door stichting Duursport Gendt met zijn vele vrijwilligers. Een waardige ontvanger van de Orde van de Sprauwejagers, zo verwoordt Guus de mening van de Sprauwejagers.  En alwjèr unaniem, want als één lid twiefel  of zeg ik vien het niks, dan gé het nie deur!

René Derksen zei verrast te zijn. Aangenaam verrast, want zo’n onderscheiding ziet hij als een erkenning voor de vrijwilligers die niet zo nodig op de voorgrond hoeven. En vandaag mocht Duursport Gendt op het podium nogmaals een welgemeend luid applaus in ontvangst te nemen. 

 
Guus Sommerdiek over de braderie die wellicht blief bestaon dur de triathlon. "Immers, op die zondag wordt Gendt overspoeld door duizenden bezoekers."
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele Kasteel Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied  

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement