Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Inrichten 'Parochie Centrum Gendt'   (vrijdag 2 oktober ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   

Koffie, voorbespreking en dan aan de slag!

 
De entree is eigendom van de parochie en kan voor gelegenheden gebruikt worden
 
 
Annie poetst de tafel, 15 jaar geleden gemaakt door haar man.
 

Waar twee jaar geleden nog kerkbanken van de Martinuskerk stonden, hakt bewoner Lambert Scholten het onkruid uit de binnentuin van Hof van Gendt. De Gendtse pastoraatsgroep kan eindelijk beginnen met het inrichten van hun nieuwe onderkomen. En ze hebben hierbij Onze Lieve Heer én Maria hard nodig, want er is werk zat.

Maar ook de diensten van Frank van den Brink zijn niet onbelangrijk. Die loopt rond met de rolmaat, want er moet nog het nodige geklust worden. Frank, nu al Bertus 2.0 genoemd, heeft definitief de rol van zijn vader overgenomen. Het gezichtsveld van Bertus (79) is zodanig afgenomen dat hij het timmerwerk heeft moeten staken. De stoere tafels, zo’n 15 jaar geleden door de timmerman van Martinus kerkbanken gemaakt, blijven in gebruik.

De verhuiswagen heeft zijn lading afgeleverd. Het mortuarium is veranderd in een tijdelijke opslag. In het nieuwe zaaltje van ‘Pastorie Centrum Gendt’ staan de verhuisdozen opgestapeld. Annemarie Buurman zucht. Wonend op het Hogeveld, bekruipt haar het besef dat het vandaag haar eerste verhuizing is. Niet privé maar niet minder omslachtig, zo is haar ervaring. Nog een zucht. “Ik bun helemȏl vergète um op de deuze te schrieve wat er ienzit.”

De doos met kerstbeelden kunnen weer naar beneden. Hilariteit, de koffiekan is terecht. Want zonder koffie is het Pastorie Centrum Gendt niet compleet, weten ze inmiddels. Net zoals vroeger wordt het centrum geschikt gemaakt voor de ‘zoete inval’.
De opening is door corona beperkt. Woensdag 28 oktober wordt de ruimte op gepaste wijze in gebruik genomen met de maandelijkse eucharistieviering. De inzegening wordt gedaan door pastoor Karel Donders, die tegelijk de Mariakapel nog eens besprenkelt. Die was al ingezegend, zegt Annemarie. “Maar ach, het kan gin kwaod um het nog een keer te doen.” De kapel is vanwege de Mariamaand overdag elke dag geopend.

Het centrum is ook voor activiteiten van vrijwilligers. Zoals vergaderingen, de eerste klus is het gereedmaken van verspreiding van Parochieblad Ankerplaats. Vooralsnog is het de bedoeling dat Pastorie Centrum Gendt ‘s maandags en vrijdags van 10.00 tot 12.00 uur bemenst is. Bij de deur hangt een intercom. Druk op A2 en de deur wordt geopend.
 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement