Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Crowdfunding voor baken van het centrum   (donderdag 19 november ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

Na de sloop van de H. Martinuskerk is het eigenlijk geen kerktoren meer. De kerkklokken beieren niet meer. Vanouds werden kerkklokken gebruikt om de mensen op te roepen voor de kerkdienst . De toren staat er nu als baken van het Gendtse centrum voor alle gezindten. Van alle kanten in ons durp is de ‘ontheiligde’ maar fiere toren te zien. Van Flieren tot de polder.

Dan weten ze ook waar Parochie Centrum Gendt ligt, laat Annemarie Buurman fijntjes weten. De bovenverdieping van de voorgevel naast de toren is ingericht als parochieruimte. Bedoeld voor vergaderingen en kleine bijeenkomsten. De plek waar Gendtenaren twee ochtenden terecht kunnen voor een praatje met koffie. Maar ook de plek  waar een inzamelingsactie is gesmeed om het torenuurwerk te herstellen. De klok kan weer lopen als elke inwoner één euro doneert, is het motto.

De klok geeft al een poosje bijna half drie aan. Het tijdstip dat het slopersbedrijf de stekker er uit heeft getrokken om met de sloop van Martinus te kunnen beginnen. Het uurwerk was al niet best meer en is nu nog dringender aan een onderhoudsbeurt toe. De verlichting is deels kapot.

De tijd van de Martinuskerk staat stil, niet bij de vrijwilligers. Sinds de klok stilstaat zijn Gendtse inwoners zich er nog meer van bewust hoe vaak ze op de torenklok kijken. Een teken dat de klok van ons allemaal is, zegt de Gendtse pastoraatsgroep. De parochie H. Maria Magdalena, waar Gendt onder valt, heeft het budget in Gendt hard nodig om het dak van de voorgevel te herstellen. Het regenwater heeft vrij spel.

Pastoraatsgroep Gendt is een crowdfunding gestart om met eigen middelen de toren ‘bijdetijds’ te maken. Het bestuur heeft een offerte aangevraagd voor reparatie en het aanbrengen van LED verlichting. De grootste kostenpost is het inschakelen van een bouwkraan.

Om er zeker van te zijn dat ook in de toekomst het uurwerk van onze toren blijft functioneren zal het bestuur van H. Maria Magdalena het toekomstige onderhoudsplan in hun begroting opnemen. Voor Gendt hoeft de inzamelingsactie eenmalig te zijn.

Als Gendtse gemeenschap willen we toch een ‘bijdetijdse’ gemeenschap zijn, stellen de vrijwilligers van pastoraatsgroep Gendt. Dat kan door een bijdrage in een envelop in de brievenbus Nijmeegsestraat 2a te doen. Overmaken kan ook, op rekening NL 30 INGB 0001 3056 82, ten name van Parochie H. Maria Magdalena, onder vermelding ‘uurwerk Gendt.’
De eerste 400 euro zijn al in de brievenbus gestopt. Platform Gendt heeft spontaan een stevige bijdrage toegezegd.
De pastoraatsgroep heeft er vertrouwen in. Ze hebben de hoop gevestigd om in het voorjaar het uurwerk in het Baken van Gendt ‘ongelooflijk bijdetijds’ te maken.
 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement