Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Hangt Gendt aan de laatste mem? (woensdag 21 oktober ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

Bemmel en Huissen kunnen van het college verwachten dat verouderde bedrijventreinen  nieuw leven wordt ingeblazen.  Bedrijventerrein Bemmel-Gendt aan de Langstraat wordt in de begroting 2021 niet genoemd. Hangt Gendt aan de laatste mem? Lokaal Belang Lingewaard heeft schriftelijk om opheldering gevraagd.

De vragensessie is onderdeel van de begrotingsbehandelingen die 4 en 5 november in de raadszaal in Bemmel volgens coronaregels plaatsvinden. Economische zaken valt onder verantwoordelijkheid van wethouder Helga Witjes. In haar antwoord wordt niet echt duidelijk waarom Gendt voor de zogenaamd revitalisering niet in de begroting is opgenomen. “Op bedrijventerrein Gendt willen we het Keurmerk Veilig Ondernemen uitrollen.”

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is bedoeld voor een schoon en veilig bedrijventerrein. Ondernemers gemeente, politie en brandweer maken gezamenlijk afspraken om overlast en criminaliteit aan te pakken. Te denken valt  aan maatregelen als (overval)preventietrainingen, beter openbare verlichting en  georganiseerd toezicht en brandbeveiliging.

Dit is echter afhankelijk van de medewerking van de ondernemers, zegt het college. Voor de veiligheid is  burgmeester Nelly Kalfs verantwoordelijk. Haar voorganger Marianne Schuurmans  heeft moeten handhaven om een criminele motorclub  Lingewaard uit te sturen en een wietplantage in een verhuurde bedrijvenloods  te sluiten.

Wat kan Bedrijventerrein Bemmel-Gendt van Lingewaard verwachten. Wethouder Witjes denkt aan gezamenlijk met ondernemers oprichten van naar eigen zeggen een ‘bedrijfsinvesteringszone’. “Een van de doelen is het bedrijventerrein naar een hoger niveau te krijgen.” Concreet wordt niets uitgelegd.

Tot slot, antwoord ze de fractie van Lokaal Belang Lingewaard, denkt ze in Gendt te investeren  met  geld dat wordt overgehouden van het gevelstimulatieplan voor bedrijventerrein Houtakker in Bemmel. “Het college heeft het voornemen om een voorstel bij uw raad neer te leggen om deze gelden over te hevelen naar het bedrijventerrein Gendt.”
 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement