Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Verbouwing Leemhof moet budgetneutraal    (Dinsdag 20 oktober ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het college heeft de financiering voor verbouw van SKC de Leemhof gekoppeld aan de verkoop van het voormalige gemeentehuis. Er is in de begroting 2021 geen budget opgenomen voor uitbreiding  om de bibliotheek in het sociaal cultureel centrum te kunnen huisvesten. Reden voor Lokaal Belang Lingewaard om schriftelijk vragen te stellen.  

De plannen om De Leemhof zowel bestuurlijke als gebouwelijk op de schop te nemen gaan gewoon door. Het antwoord van wethouder Theo Janssen laat er geen twijfel over bestaan. “Met gebruikers van De Leemhof en toekomstige gebruikers zijn we aan het kijken wat een goede invulling voor een nieuwe Leemhof kan zijn.” Het inpassen van een bibliotheekfunctie hoort daarbij.

Dat er geen budget is vrijgemaakt hoeft niks te betekenen, meent de wethouder. “De dekking voor de verbouwing verwachten we te halen uit het inzetten van de huidige begrote exploitatielasten bij verkoop van Villa Ganita.” Hij blijft bij het genomen standpunt dat de verbouwing van De Leemhof budgettair neutraal zal verlopen.  
 

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement