Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Herinrichting start deze winter    (zaterdag 12 september ) Terug Vp
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
Klik hier voor een vergroting
Dit 'buitenlands vakantieplaatje' verdwijnt 
Een parkeerplaats voor auto's
 

Donderdag 15 oktober neemt de gemeenteraad een positief besluit over de herinrichting van de Gendtse polder. De procedure voor de volledige vergunningsaanvraag is dan nagenoeg afgerond. En dan gaat het snel. Projectleider Hans Hooijer verwacht dat K3Delta  komende winter met de werkzaamheden kan beginnen. Volgens planning moeten ze uiterlijk binnen 8 jaar de polder hebben verlaten.  Tot die tijd is onze achtertuin een bouwput van bedrijvigheid.

De rode draad van Rodruza en K3Delta  is klei- en zandwinning en uitbreiding van het fabrieksterrein. Staatsbosbeheer is nauw betrokken bij natuurontwikkeling. Boswachter Twan Teunissen ziet de omvangrijke klus als een positieve ontwikkeling. Want ook dit  deel van onze achtertuin wordt grotendeels omgevormd tot natuur. Staatsbosbeheer  is afhankelijk van K3Delta die  de natuurontwikkeling financiert.

q
"In de komende 8 jaar krijgt onze achtertuin een ander beeld. De meningen, ook van GuG, zijn verdeeld. De agrarische sector en stoere natuur hebben onder het mom van natuurontwikkeling  voor economische belang alwr moeten inleveren. De polders langs de Waal beginnen zo langzamerhand op een aangeharkt (stads)plantsoen voor recreanten te lijken. Inclusief het plaatsen van een kunstwerk."

De tijd is niet anders. Het huidige beeld van onze polder, deels met ongerepte natuur en talrijke gaten, is ontstaan door de steenfabricage. Met namen die de  Gendtse geschiedenis verrijken. Zoals  het Vossengat, het Lange Gat, Gat van Buurman, Gat van Huusman, de Snap en het Rommelgat. Het gat bij de Kommerdiek, eigendom van Rodruza, verdwijnt grotendeels. Dit wordt omgevormd tot grasland, waardoor het geschikt wordt als foerageergebied voor (water)vogels. Ook, zeggen de plannenmakers,   zorgt het voor een betere dijkstabiliteit en voor een langere kwelweglengte, waardoor (grond)water minder snel het binnendijkse gebied bereikt. De zand- en kleiwinning  zorgt voor een nieuw omvangrijk gat links van de polderweg. Een zandzuiger laat een diepe plas  achter.

De polderweg wordt het domein van vracht- en bestemmingsverkeer. Om de veiligheid tussen de weggebruikers te verbeteren, wordt een vrijliggend fiets- en wandelpad aangelegd. Bij de steenfabriek wordt de route  via een rondweg om de steenfabriek geleid. De rondweg komt er over pakweg een jaar. Het vrijwilligend  fietspad langs de polderweg kunnen we naar verwacht  over 6 jaar tegemoet zien.

 

Fietsers en vrachtverkeer worden gescheiden
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement