Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Wij mogen wéééérr!!    (11 mei ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


De helft van de kinderen heeft vandaag hun school weer mogen bezoeken. Hun ouders hebben na bijna twee maanden thuisonderwijs waarschijnlijk opgelucht ademgehaald. De teams van IKC de Tichelaar en IKC de Vonkenmorgen hebben vandaag zeker met heel veel plezier hun ‘normale werk’ gewoon weer mogen hervatten.  Nou ja, ‘gewoon’ was het nog lang niet. De juf of meester weer zien.  Les krijgen of spelen in een half gevulde klas. Structuur. Voor iedereen was het wennen.

2020 gaat de geschiedenis in van de anderhalvemetersamenleving. Anderhalve meter, om nooit meer te vergeten. Het protocol basisschool schrijft voor dat  tussen leerlingen 1,5 meter niet nodig is, tussen leerlingen medewerkers zoveel mogelijk 1,5 meter en tussen medewerkers / volwassenen gewoon handhaven.De sfeer was op beide scholen erg gemoedelijk. En zeker geen stress!

De Vonkenmorgen probeert het advies van afstand tussen leerlingen en leerkrachten zoveel mogelijk op te volgen, zegt directeur Betty van de Logt.    
Haar collega Swen Schwartau van de Tichelaar probeert het niet eens. Er is geen afstand tussen kind en leerkracht, laat hij resoluut weten.  

Onmogelijk

Een schier onmogelijke opgave. Zeker bij de jongste leerlingen, zo heeft ook GuG gezien in groep 1 van de  Vonkenmorgen. Juf Inge Scholten heeft binnen de kortste  keren enthousiaste snuutjes om haar heen. Het begin  van de dag was het anders zegt ze. Zelfs anders dan de eerste dag na de zomervakantie. “De meeste kinderen waren in het begin zo stil en afwachtend.”

Stamgroepleider Kelly Wissing straalt in haar klas van groep 7-8. Ze mag gewoon in de klas  weer les geven in rekenen. Het enthousiasme was wederzijds. Haar kringgesprek is net voorbij.
Kinderen hebben op een geel memopapiertje kunnen op schrijven wat hun grootste verandering was om zes weken niet maar school te mogen. Jasmijn; “Ik miste de school wel, maar het was ook leuk.” Marit dacht het er ook zo over. De school is om te werken. Zij heeft liever uitleg in de klas, maar thuis zijn was ook wel fijn.

Bevrijdingsdag

De anderhalvemetersamenleving heeft jong en oud geraakt. 11 mei gaat voor velen de geschiedenis in als een soort bevrijdingsdag. Zowel bij IKC de Tichelaar als IKC de Vonkenmorgen.

2020 gaat de geschiedenis in van de anderhalvemetersamenleving. Laten we er samen voor zorgen dat de tekst op het memopapiertje van Achmed zich niet hoeft te herhalen: “De langste tijd thuis gebleven ooit.”

 

 

Geen straf, Blij om weer op school te zijn, maar zijn tablet heeft dringend een stopcontact nodig.
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement