Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Geen extra kleedkamers   (woensdag 9 december ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

 

In theorie was VV de Bataven goedgezind. In 2018 besloot  de gemeenteraad 100.000 euro beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het aantal kleedkamers. Door aanwas van jeugdleden zijn twee extra  kleedkamers noodzakelijk. Echter, twee jaar later blijkt de klus niet binnen het gestelde budget te passen.

Misschien zuur, Jonge Kracht krijgt met een forse  budgetoverschrijding en door wethouder Johan een politiek deining, een nieuwe accommodatie. Met het batavenbestuur  is wethouder Theo Janssen een goedkoper alternatief overeengekomen dat ruim binnen het budget past.

Nieuwe marktomstandigheden

Verduurzaming van de warmwatervoorziening is niet binnen het beschikbare krediet te realiseren, zo is achteraf gebleken.  Dit jaar heeft de gemeente nogmaals offertes aangevraagd om in te spelen op de nieuwe marktomstandigheden, legt de wethouder uit. “Zonder resultaat. De conclusie staat daarmee vast dat binnen het huidige budget de kleedruimten niet te realiseren zijn.”

Ambtenaren en De Bataven hebben samen naar een oplossing gezocht. “Die is gevonden in de realisatie van een berging met elektrische verwarming. Hierdoor kunnen de huidige kleedkamers efficiënter gebruikt worden, omdat opslag van materialen dan naar de berging kan. Bovendien blijven we ruim binnen het oorspronkelijke budget.”
Volgens wethouder Janssen heeft het bestuur ingestemd met het alternatief.
 
Van het budget van 100.000 euro is vorig jaar 14.000 euro opgegaan aan onderzoekskosten. Volgens berekening van de gemeente kan de berging worden gerealiseerd voor ruim 53.000 euro. Naar verwacht kan de bouw begin volgend jaar starten.

 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement