Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
Geluk boven het snelle geld  (Dinsdag 22 september ) Terug Vépé
 Joost Baijens na omscholing directeur van IKC de Vonkenmorgen  
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
Nee, liever niet in deze kamer, geeft Joost Baijens aan. Voor de foto wil hij met kinderen in plaats van de werkkamer. In de klas van juffrouw Anouk Schenkels begroet hij leerlingen alsof hij al jaren over de schoolvloer loopt. En met zichtbaar plezier. De nieuwe directeur van IKC de Vonkenmorgen ten voeten uit. Een directeur die als voetbalcoach teamvorming en samenwerken in vette letters schrijft.

Ons durp heeft te maken met vergrijzing. Het leerlingenaantal daalt. Toch mogen we ons nog gelukkig prijzen met twee IKC scholen, ieder met hun eigen karakter. Beide scholen hebben invloed op de toekomstige samenleving in Gendt. Bijna tien jaar hebben ze kinderen van 0 tot 12 jaar onder hun hoede. Bijna tien jaar lang hebben ze contact met hun ouders of verzorgers. Behalve de gehanteerde onderwijsmethode, is de persoonlijkheid en ambities van de schooldirecteur van invloed. Joost Baijens is zich daar terdege van bewust zegt hij. Hij mag vanaf het nieuwe schooljaar leiding geven aan de grootste school met circa veertig medewerkers en de kwaliteitsprocessen bewaken. Maar zegt hij, het gaat bij mij vooral om het geluk van de kinderen. “Wij moeten als team er voor zorgen dat IKC de Vonkenmorgen onze kinderen voorbereidt op een mooie en gelukkige toekomst.”
 
q
“Ik heb ze de vraag gesteld, wil je dit werk tot je zeventigste blijven doen?”

In één citaat maakt de directeur meteen helder waar zijn ambities liggen. Teamvorming, kinderen, toekomst en geluk. De twee laatste pijlers komen voort uit zijn vorige loopbaan, zo wordt al snel duidelijk. Joost Baijens (43) was in het bankwezen gestapt om het ‘snelle geld’, zegt hij zelf. Als afdelingshoofd van de SNS Bank groeide zoetjesaan het besef om de rest van zijn werkzame leven anders in te richten. Vanwege een reorganisatie moest hij mensen ontslaan en begeleiden naar een ander baan. Wat volgde waren vele gesprekken. Ook met mensen die door hun ontslag in zak en as zaten. “Ik heb ze de vraag gesteld, wil je dit werk tot je zeventigste blijven doen?” Ze werden er niet echt gelukkig door, zo was vaak de uitkomst. Omscholing werd de gekozen weg voor een gelukkige toekomst.
 

En dat was ook de reden dat Joost Baijens besloot om uit wereld van het ‘snelle geld’ te stappen. Hij koos voor het onderwijs. Onderwijs dat landelijk door mondige ouders en politiek onder een vergrootglas ligt. Dat landelijk piept en kraakt door onderbezetting, regeldruk en looneisen. Toch werd het een opleiding tot directeur in het primair onderwijs, wetend dat zijn loonstrookje er minder voordelig uit kwam te zien. Spijt heeft hij allerminst. Het is zijn overtuiging dat in het onderwijs meer oog is voor de mens dan bij het bankwezen.

Samenwerking

Joost zag 43 jaar geleden het levenslicht in de kop van Noord Holland. In Julianadorp, tegenwoordig een dorp in de gemeente Den Helder. Met zijn gezin woont hij nu in Malburgen. Komt op de fiets naar zijn werk en is een niet onverdienstelijke hardloper geweest, zegt hij zelf. Nu speelt hij tennis. Sport is om zijn Bourgondische levensstijl en postuur in evenwicht te houden, laat hij met een lach weten.

Tijdens het gesprek toon hij zich als een mensenmens, toegankelijk met een warme persoonlijkheid.
In de ‘vonkenmorgense wandelgangen’ gaat het geluid dat Joost Baijens een directeur is die minder op heeft met tijdverslinde onderwijsprocessen en strakke overlegstructuren. Leerkrachten kunnen meer hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Wettelijk vastgestelde processen volgen is verplicht, zegt hij resoluut. “Waar het mij omgaat, is het geluk van de kinderen.” En dat kun je alleen met elkaar bereiken, weet hij.
 

 

Het is zijn overtuiging dat op school stuk voor stuk goeie leerkrachten werken. Maar, zegt hij er gelijk achteraan, ze weten van elkaar nauwelijks welke kwaliteiten ze hebben. Daarom zet de ‘voetbalcoach’ van De Vonkenmorgen stevig in op teamvorming. “De kracht van dit team moet zijn dat ze van elkaar de sterke punten gebruiken.” Met als doel, zegt de directeur met een tevreden gezicht, om met elkaar IKC de Vonkenmorgen nog mooier te maken dan dat het nu al is.

Ouderraad

Bij de kennismaking met ouders zaten de coronamaatregelen hem behoorlijk dwars, zo weet hij nog. Het bewijs dat de mens een lijfelijk wezen is. Pas toen Joost geconfronteerd werd met een anderhalvemetersamenleving waar handen schudden verboden is kwam het besef dat mensen snakken naar fysiek contact. Het anderhalvemetercontact met de ouderraad heeft hem wel geleerd dat het betrokken ouders zijn. “Dat vind ik mooi om te zien.” Maar (te) veel betrokkenheid kan een valkuil zijn, weet hij. Hij is daar niet bang voor en zegt liever een betrokken ouderraad zo nodig iets af te moeten remmen dan aan te sporen.

q
“We zien allemaal dat een nieuwe school hard nodig is.”

Het was zijn voorganger Betty van de Logt een doorn in het oog dat ze de beloofde nieuwbouw niet in de praktijk heeft kunnen brengen. De Vonkenmorgen heeft het oudste schoolgebouw van Lingewaard. Ze had zo graag haar loopbaan in Gendt willen afsluiten met een feestelijke opening. Ze heeft zich erbij neer moeten leggen dat politieke, bestuurlijke en ambtelijke processen stroperig verlopen. De Doornick in Doornenburg wordt eerder aangepakt.

Joost Baijens stapt op het juiste moment in de trein. De handtekening van de directeurbestuurder Theo Pruyn van stichting De Linge staat onder de intentieverklaring voor nieuwbouw van IKC de Vonkenmorgen. Het is niet meer dan het uitspreken van goeie bedoelingen om te overleggen, weet hij maar dondersgoed. Zelfs over de locatie is nog geen volledige zekerheid.

Hij mag zich naast onderwijs gaan bezighouden met overleggen, bespreken, vergaderen met ambtenaren en wethouders over nieuwbouw. Niet echt zijn ding, geeft hij spontaan aan. “We zien allemaal dat een nieuwe school hard nodig is.” In de Nijmeegsestraat staat een gedateerde school en bovendien alle groepen onder één dak is veel beter, beseft zowel het gemeente- als schoolbestuur. De coach van De Vonkenmorgen het hier roerend mee eens. “Maar ik gebruik mijn energie en tijd liever aan het geluk van kinderen dan aan een gebouw.” Eén tactisch besluit heeft hij al genomen. Bij de feestelijke openingshandeling staan leerlingen opgesteld die mogen scoren.
 

SSSSt. En dan is het afgelopen met het opstootje.
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement