Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24  

 

 
 
7 dagen 24 uur fitness op Julianahof (dinsdag 18 november ) Terug Vépé
   
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 

Gendt raakt weer een winkelbestemming kwijt. Het college heeft besloten om onder voorwaarden in principe medewerking te verlenen voor het vestigen van een fitness center in het leegstaande pand naast Albert Heijn. Fitness dag en nacht en dagelijks geopend. De initiatiefnemer heeft van het college een ‘ultieme’ verplichting gekregen om een oplossing te zoeken voor ‘aantoonbare overlast’. Voordat het besluit valt wordt eerst de gemeenteraad geraadpleegd.

Eigenlijk is niemand over de plannen uitgesproken positief. Zowel het college, winkeliersvereniging als omwonenden. De strijd tegen leegstand geeft de doorslag.

Nadat Etos in december 2017 de deuren sloot staat het pand al leeg. Hans Geveling is volgens het college al vanaf april 2017 actief op zoek gegaan naar huurders. “Via Funda, posters zijn opgehangen en via diverse lokale ingangen is geprobeerd huurders te vinden. Ook deelverhuur of een lage instaphuur is bespreekbaar, maar de animo is beperkt.”

Het college streeft er naar om het centrum van Gendt levendig te houden. Concrete plannen zijn er niet. Het beperkt zich vooralsnog tot in gesprek zijn met de Gendtse Winkeliers Vereniging (GWV). Voor het gezamenlijk plannen maken voor een compacter winkelgebied, zegt het college.
Een fitness centrum in winkelcentrum Julianahof zien ze liever niet. “Gezamenlijk willen we langdurige leegstand in het centrum van Gendt voorkomen. Ruimtelijk zien we liever detailhandel op deze locatie. De praktijk wijst echter uit dat dit erg lastig is.” De keuze is met het bestuur van GWV besproken. Die hebben aangegeven liever een fitness centrum te zien dan nog langer leegstand. 

Omwonenden

Omwonenden zijn helemaal niet enthousiast. Die zijn bang voor geluidsoverlast. De straat fungeert namelijk als klankkast. De  locatie kan uitnodigend zijn voor hangjongeren, vrezen ze . Volgens het college doet de initiatiefnemer er alles aan om die problemen voor te zijn. Het centrum is alleen voor leden toegankelijk en er wordt gewerkt met ledenpassen. Een camerasysteem geeft aan wie er binnen is. “Op het moment dat een van de leden overlast bezorgt, wordt deze hier op aangesproken door initiatiefnemer.”

De raad krijgt 2 weken de gelegenheid om hun mening te geven. Met inachtneming van de ingediende zienswijzen neemt het college vervolgens een definitief besluit. 
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement