Ons volkslied

Vrienden GUG

Info voor toeristen

    0481-421408 06-1387 66 24

 

 
 
Leemhof samen met Providentia?    (donderdag 25 juni ) Terug Vépé
Nieuwe toekomst oude gemeentehuis  
Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door deze Gendtse Vrienden
 
 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

Maandag 7 september krijgt iedereen die ook maar iets maken heeft of krijgt met de toekomstige invulling van SKC de Leemhof van de gemeente Lingewaard een uitnodiging. Wethouder Theo Janssen beschouwt het als een nieuwe start die uiteindelijk moet leiden tot het bruisend hart van Gendt. Niets wordt uitgesloten. Van innige samenwerking met Providentia tot beheer is bespreekbaar. Binnen 2 maanden zou er een plan kunnen liggen, belooft de wethouder tijdens inforonde van politiek Lingewaard.

De leemhof is een onderdeel van het Accommodatieplan Gendt. In de nota is ook het oude gemeentehuis opgenomen. WOONstichting  Gendt heeft er wel oren naar om het pand te benutten voor zorgwoningen, eventueel in combinatie met Historische Kring Gente en oorlogsmuseum Niemandsland. Cor van Beers van WOONstichting Gendt zegt dat het nog heel prematuur is. Vandaag heeft hij voor het eerst een gesprek met wethouder Janssen.

Bruisend hart

De voortgang van ‘Het bruisend hart’ heeft door een snoeiharde botsing met het leemhofbestuur vertraging opgelopen. De voorzitter reageerde pissig. Maar nu lijkt de vaart er weer in te zitten. De eerste planschetsen voor de noodzakelijke verbouwing zijn gepresenteerd. De bieb neemt in De Leemhof straks een centrale plek in.

Opvallend is dat wethouder Janssen zelfs één bestuur voor Providentie en De Leemhof bespreekbaar acht. Bij de verbouwing van Providentia en oprichting van stichting Providentia was die constructie absoluut niet mogelijk.  

Voor het overleg op 7 september kan iedereen, inclusief het leemhofbestuur, over de toekomstige invulling meepraten. Raadslid Frans Schut geeft de wethouder de suggestie mee om de avond te laten leiden door een externe gespreksleider. Anders verwacht hij dat de bijeenkomst kan uitmonden in een Poolse landdag.

Voor Villa Ganita lijkt genoeg belangstelling te bestaan. 1 partij is geïnteresseerd in huur voor 10 jaar. 3 partijen zijn geinteresseerd om het te kopen. In november komt er volgens de wethouder meer duidelijkheid over wat er met ons gemeintehuus gé gebeuren.

Zeker is wel dat  Goed spul hier in september tijdelijk onderdak krijgt.  De ruilwinkel moet verhuizen omdat Hans Geveling bv in overleg is met een kandidaat voor het winkelpand naast Albert Heijn.  Goed Spul betaalt geen huur. Omdat ze het initiatief een warm hart toedragen, legt  Wico Willems graag uit.

Plannen voor De Leemhof
 
 

Naar het archief

Actueel Kalender Polder Afscheid Martinus
Moment Links Mevrouw Gug Bekende Gendtenaren
Wit je nog Geroezemoes Waal Groeten uit Gendt
Gesprekje Keuvele   Zwarte bladzijde
Hulhuizen Vrienden van GuG Ons volkslied Het platteland

Stichting Groeten uit Gendt heeft ten doel het stimuleren en bewaren van het Gendtse cultuurgoed.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden van een website en onder de aandacht te brengen van karakteristieke kenmerken van het dorp Gendt tijdens uiteenlopende activiteiten bij alle lagen van de bevolking.

Het gebruik van het Gendtse dialect wordt bevorderd en zo mogelijk gestimuleerd.

 

0481 - 421408

 
St. Maartenstraat 21 6691 XW Gendt
     

Foto bestellen

 
     

Privacy reglement